Realizujeme projekty v súlade so životným prostredím

Spoločnosť Adonis Consult sa venuje od založenia firmy oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), postupne sme ponuku svojich služieb rozšírili aj na oblasť environmentálneho poradenstva, spracovania územno-plánovacích podkladov a expertných štúdii a priemyselnej ekológie.

plain

Environmetálne poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo pri výbere lokality pre investičnú činnosť, upozorňujeme na riziká a limity. Odhaľujeme tak riziká včas, čím dosahujeme úsporu nákladov v ďalších častiach prípravy investície.

cup

Environmentálny manažment

Outsourcing environmentálneho manažmentu je zameraný na dohľad nad plnením predpisov v oblasti vodného, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Podľa požiadaviek pripravíme Vašu spoločnosť na zavedenie integrovaného manažérskeho systému.

mac

Environmentálne plánovanie

Spracujeme dokumentáciu ÚSES (Územný systém ekologickej stability) alebo inú krajinno-ekologickú dokumentáciu. Prípravíme mapové prílohy, navrhneme databázový informačný systém s využitím geografických informačných systémov (GIS).

Naše projekty

foto M home1   foto M home2   foto M home3   foto M home4


Brose Prievidza výrobný závod – 1. a 2. etapa

 


SKC foundry, zlievareň Štúrovo

 


Environmentály audit Nákupného centra Laguaricio – 2.najvacsia realitná transakcia roku 2016

 


Urbanistická štúdia lokality pod Bačnegovicami - Devínska Nová Ves

Vypracovali sme posúdenie EIA na 1 a 2. fázu, identifikovali riziká projektu a prejednali projekt s úradmi, realizácia 1.fázy a spustenie výroby v závode rok 2016.   Vypracovali sme žiadosť o integrované povolenie stavby IPKZ, zabezpečili prerokovanie žiadosti, podieľali sme sa na spracovaní EIA posúdenia, zabezpečili sme environmentálne poradenstvo počas prevádzky v rozsahu legislatívnych povinností.   Vypracovali sme environmentálny audit na nákupné centrum Laugaricio, identifikovali sme riziká projektu pred kúpou, náš tím bol súčasťou prípravy podkladov druhej najväčšej realitnej transkacie roku 2016.   Vypracovali sme environmentálnu časť dokumentácie pre urbanistickú štúdiu, zúčastnili sme sa prerokovania štúdie, projekt je v štádiu príprav.
foto M home1   foto M home2   foto M home3   foto M home4


Distribučná hala DHL

 


Kaufland Podunajské Biskupice

 


Environmentálny audit bývalého
pivovaru Stein

 


Urbanistická štúdia zóny Letisko Bratislava IV. Kvadrant

Vypracovali sme vypracovali štúdiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a zabezpečili je prerokovanie s úradmi, pomohli sme identifikovať riziká projektu. Hala bola kolaudovaná na jeseň v roku 2013.   Vypracovali sme štúdiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a zabezpečili je prerokovanie s úradmi. Predajňa Kaufland bola otvorená v lete roku 2013.   Spracovali sme 2 fázový environmentálny audit prevádzky bývalého pivovaru pre potenciálneho investora, identifikovali a popísali sme potenciálne riziká súvisiace s jeho prestavbou na polyfunkčné územie. Náš podklad slúžil pre rozhodnutie o kúpe a investícii.   V spolupráci s renomovaným írskym partnerom sme vypracovali environmentálnu časť dokumentácie pre urbanistickú štúdiu v dvoch jazykoch. Zúčastnili sme sa prerokovania štúdie. Projekt je v štádiu príprav.

Prečo si objednať práve nás?

 

Načo dávame dôraz?

  • Dôsledne vypracovaný posudok alebo službu, s pomocou ktorej predídete časovým stratám pre prejednávaní,
  • Ušetríte čas za dodatočné štúdie a posudky, ktoré by inak vznikli v prípade nekvalitnej dokumentácie,
  • Odbornú podporu a asistenciu počas celej doby pripomienkovania,
  • Rýchlejšiu a ekonomicky výhodnejšiu realizáciu Vašich potrieb,
  • Možnosť využiť naše skúsenosti, ktoré pochádzajú od pozície spracovateľa dokumentácie ako aj dlhoročného člena komisie životného prostredia pre miestnu samosprávu
 
  • Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi vo zvolenej oblasti,
  • Odhaľujeme riziká projektu včas a informujeme o nich klienta,
  • Dôsledne analyzujeme dotknuté územie, použitú technológiu,
  • Využívame domáce i zahraničné skúsenosti.

Kde nás nájdete

Adresa

Sídlo a poštová adresa:
ADONIS CONSULT, s.r.o.
Eisnerova 58/A
Bratislava 841 07

Kancelárie:
Sekurisova 12
Bratislava 841 02

Pluhová 2
Bratislava 831 03

tel.: +421 904 591 037
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

O nás

Realizujeme projekty v súlade so životným prostredím, naším cieľom je pomáhať realizovať projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám, zvyšujú zamestnanosť a nepoškodzujú životné prostredie.