Realizujeme projekty v súlade so životným prostredím

en porad

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Naše pracovisko je špecialistom na EIA dokumentáciu o čom svedčí nielen počet posúdených stavieb, na ktorých sme sa podieľali ale aj ich významnosť. Pri spracovaní dokumentácie uplatňujeme okrem nevyhnutných odborných znalostí a praktických skúseností aj precíznosť a dôslednosť pri analýze územia a navrhovanej činnosti. Naša dokumentácia je tak zárukou kvality, ktorá Vám umožní predísť časovým a finančným stratám pre prejednávaní .
V tejto oblasti ponúkame:
• Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti
• Vypracovanie správy o hodnotení
• Spracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
• Účasť na verejnom prerokovaní
• Odborné konzultácie s orgánmi štátnej správy
• Spracovanie odborného posudku

 

Zámer
Ide o prvý krok v procese posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. Po úvodnej analýze potrieb zabezpečíme vypracovanie zámeru a prevedieme klienta celým procesom až do vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Pre dotknuté orgány pripravujeme všetky nevyhnutné podklady pre ich rozhodnutie.


Správa o hodnotení
Predstavuje druhý krok environmentálneho posudzovania. Na základe Rozsahu hodnotenia zabezpečíme kvalifikovane vypracovanie správy o hodnotení, jej následne prerokovanie s verejnosťou vrátane vyhotovenia zápisu, sprevádzame klienta až do vydania záverečného stanoviska z procesu EIA. Všetky naše realizácie, ktoré dospeli do štádia správy o hodnotení dostali kladné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR.

 

Posudková činnosť
Na základe zákona č.24/2006 Z.z. vypracujme oponentský posudok pre posúdenie EIA dokumentácie a procesu EIA.

Referencie - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Bytové a občianske stavby
 • Dream Hill - polyfunkčný objekt, Staré Grunty, Bratislava, zámer 2015
 • Voľnočasový priestor JAMA, zámer 2015
 • Polyfunkčný objekt Lidl, oznámenie o zmene 2014
 • WIKI Distribučno-obchodné centrum, zámer 2014
 • BYTOVÝ DOM BD2, Devínska Nová Ves, zámer 2014
 • Polyfunkčný objekt Lidl, oznámenie o zmene 2014
 • BYTOVÝ DOM BD2, zámer, 2013
 • Rozšírenie cintorína Pezinok – 1. časť, oznámenie o zmene, 2012
 • Dostavba a prístavba administratívnej budovy LIDL na Ružinovskej ulici v Bratislave, Oznámenie o zmene, 2012
 • Obchodné centrum - Stupava, lokalita Mást, zámer 2012
 • Obchodné centrum lokalita Slovnaftská ulica – Podunajské Biskupice, Bratislava, zámer 2011
 • Obytný súbor Vtáčnik, zámer, 2010
 • Predajňa potravín LIDL a administratívna budova na Ružinovskej ulici v Bratislave, zámer, 2009
 • Polyfunkčný objekt Ivánska cesta, Bratislava, zámer, 2007
 • Petržalka – juh, južná rozvojová os (tzv. Južné mesto), správa o hodnotení, 2006 (3)
 • Administratívne centrum STRABAG – KONCERNOVÁ CENTRÁLA SK – BRATISLAVA, zámer, 2006 (3)
 • Centropark, Bratislava – Petržalka, zámer, 2006 (3)
 • Dostavba SNG - objekt SO - 07 Nový depozit - novostavba, Bratislava, zámer, 2005 (3)
 • Polyfunkčný komplex Botanik, zámer, 2005 (3)
 • Polyfunkčný objekt Fazuľová - Radlinského ul., zámer, 2005 (3)
 • Predajňa potravín LIDL Galvániho ulica – 128 parkovacích státí, zámer, 2005 (3)
 • Trnava – Modranka, výstavba rodinných domov, zámer, 2005 (3)
 • Obytný satelit Kočišské – Trnava, zámer, 2004 (3)
 • Polyfunkčný objekt Bajkal Park Project (Eden Park), zámer, 2004(3)

V spolupráci 3) EKOJET

Priemyselné stavby
 • Logistická a výrobná hala Lozorno, zámer 2014
 • Administratívna a výrobná budova Prievidza, zámer 2014
 • Sklad priemyselných batérii Petržalka, zámer, 2014
 • SKC Projekt Slovakia, nová zlievareň, Petrovany, zámer 2014
 • Výroba polotovarov pre automobilový priemysel Štúrovo, zámer 2014
 • SKC Project Slovakia, nová zlievareň Petrovany, zámer, 2014 
 • Zimovisko pre odchov dobytka BTPM Mojšova Lúčka, zámer, 2014 
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, zámer, 2014
 • SKC Project Slovakia, nová zlievareň, zámer, 2014
 • Sklad kvapalného hnojiva DAM, Senica, zámer 2013
 • Logistické centrum Letisko M.R.Štefánika Bratislava, zámer 2012
 • Novostavba betonárky ZLATNER s.r.o., Levice, zámer, 2011
 • Logistický park Towercom, zámer 2010
 • Logistický park Petrovany, zámer, 2010
 • Logistický a výrobný park Lozorno, zámer 2010
 • Logistické centrum Lozorno, zámer 2009 (súčasný stav)
 • Novostavba výrobného a prevádzkového areálu Levice, zámer, 2008
 • Logistický a montážny park Lozorno, zámer, 2008
 • Environmentálne hodnotenie rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti Ospra-Invest, v lokalite Rovinka, 2008 (2)
 • Ťažba pieskov na nevyhradenom ložisku Borský Peter, zámer, 2007
 • Výrobný areál TRW, Bytča, zámer 2006 (3)
 • Logistické centrum Gáň (1. etapa), zámer 2006 (3)
 • Priemyselný park DNV – III. etapa, zámer, 2006 (3)
 • Výrobná hala cukroviniek, Levice, zámer, 2005 (3)
 • Skladovacia hala Trstínska ulica, Trnava, zámer, 2004 (3)

V spolupráci 2) EKO-ADR 3) EKOJET

Odpadové hospodárstvo
 • Zber elektroodpadov a kovov, priemyselný areál Nitra IDEA, zámer 2015
 • Zber kovov v stredisku Jablonica, zámer 2015
 • Spracovanie starých vozidiel v stredisku Čáry, zámer 2014
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, správa o hodnotení, 2014
 • Zberný dvor odpadov Prievidza, zámer, 2013
 • Zariadenie na spracovanie starých vozidiel Prietrž, oznámenie o zmene, 2013
 • Zber odpadov na pontóne P-65, Prístav Bratislava, zámer 2013
 • Riziková štúdia pre výber lokality na zber a spracovanie elektroodpadu Banská Bystrica, 2012
 • Stredisko na zber a spracovanie elektroodpadu Košice, zámer 2012
 • Stredisko na spracovanie elektroodpadu Trnava, zámer, 2012
 • Zber odpadov z kovov v stredisku Gbely, zámer 2012
 • Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektroodpadu a batérii v stredisku Kopčany, zámer 2012
 • Prekladisko elektroodpadu Trnava, zámer 2011
 • Prekladisko elektroodpadu Trnava, zámer 2011
 • Zber odpadov z kovov, eletktroodpadu a batérii v stredisku Čáry, zámer, 2012
 • Stredisko na zhodnocovanie elektroodpadu Petržalka, zámer, 2012
 • Medzisklad nebezpečných a ostatných odpadov Senec, zámer, 2011
 • Zber odpadov v stredisku Holíč, zámer, 2011
 • Zber kovov v stredisku Prietrž, zámer, 2011
 • Medzisklad elektroodpadu Petržalka, zámer 2011
 • Zariadenie na spracovanie plastov prevádzka Pezinok – zmena technológie, oznámenie o zmene, 2011
 • Zberný dvor odpadov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, správa o hodnotení 2010
 • Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO Podunajské Biskupice, správa o hodnotení 2010
 • Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO Podunajské Biskupice, zámer 2010
 • Zberný dvor odpadov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, zámer 2010
 • Zariadenie na spracovanie plastov prevádzka Pezinok, zámer, 2009
 • Zariadenie na spracovanie starých vozidiel v stredisku Horný Majer v obci Lok, zámer, 2009
 • Stredisko na zhodnocovanie elektroodpadov, Rohožník, zámer, 2007 (2)
 • Rozšírenie činnosti stredisko na úpravu odpadov v obci Lok, správa o hodnotení, 2007 (2)
 • Spracovanie starých vozidiel v stredisku Čáry, zámer 2014
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, správa o hodnotení, 2014
 • Zber kovov v stredisku Jablonica, zámer 2015

V spolupráci  2) EKO-ADR

Energetické stavby
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, zámer 2014
 • Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa, zámer 2010
 • Veterný park Mokrý Háj, posudok, 2010
 • Veterný park Opava, zámer, 2008 (1)
 • Veterný park Chropov, zámer, 2008 (1)
 • Veterné elektrárne Pribeta, správa o hodnotení, 2008 (4)
 • Veterný park Sereď, správa o hodnotení, 2008 (1)
 • Veterný park Šaľa, správa o hodnotení, 2008 (1)
 • Pilotný projekt veternej elektrárne Petra, zámer 2008 (1)
 • Veterné elektrárne Komjatice, zámer, 2007 (4)
 • Veterný park Pribeta, zámer 2007 (4)
 • Veterný park Orechová Potôň, správa o hodnotení, 2007 (1)
 • Veterný park Sereď, zámer, 2007 (1)
 • Veterný park Šaľa, zámer, 2007 (1)

V spolupráci 1) ENVIS 4) Mgr. Ronald Blaho

Rekreačné stavby
 • CHATOVÁ OBLASŤ STUDIENKA, zámer, 2013
 • Zmena apartmánového domu Chopok na Wellness Hotel Chopok**** a depandance hotela v štandarde apartmánový hotel***, posudok, 2009
 • Rekreačno-športový areál Nandin dvor, zámer, 2006 (3)
 • Penzión Rovná Hora, posudok, 2007
 • Modernizácia a rekonštrukcia lyžiarskeho strediska Čremošné, posudok, 2008

V spolupráci 3) EKOJET 

Dopravné stavby
 • Logistický a distribučný park Lozorno – SO 119 – DE – parkovisko nákladných vozidiel, oznámenie -o zmene, 2014
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Žilina, projektová príprava, správa o hodnotení 2014 (6)
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Košice, projektová príprava, správa o hodnotení 2014 (6)
 • SR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina, odborný posudok, 2013
 • ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto, správa o hodnotení, 2011 (6)
 • Žst. Čierna nad Tisou, prekládkový komplex – východ, správa o hodnotení, 2011 (6)
 • IV. Kvadrant BA Letisko, urbanistická štúdia, 2009
 • Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak, posudok, 2008
 • Cesta I/61 Bratislava – Senec, správa o hodnotení, 2006 (3)
 • Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Lovinobaňa, správa o hodnotení, 2004 (3)
 • Logistický a distribučný park Lozorno – SO 119 – DE – parkovisko nákladných vozidiel, oznámenie o zmene, 2014
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Žilina, projektová príprava, správa o hodnotení 2014
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Košice, projektová príprava, správa o hodnotení 2014

V spolupráci  3) EKOJET  6) REMING CONSULT

Dopyt

Kde nás nájdete

Adresa

Sídlo a poštová adresa:
ADONIS CONSULT, s.r.o.
Eisnerova 58/A
Bratislava 841 07

Kancelárie:
Sekurisova 12
Bratislava 841 02

Pluhová 2
Bratislava 831 03

tel.: +421 904 591 037
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

O nás

Realizujeme projekty v súlade so životným prostredím, naším cieľom je pomáhať realizovať projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám, zvyšujú zamestnanosť a nepoškodzujú životné prostredie.