Spoločnosť Adonis Consult sa venuje od založenia firmy oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), postupne sme ponuku svojich služieb rozšírili aj na oblasť environmentálneho poradenstva, spracovania územno-plánovacích podkladov a expertných štúdii a priemyselnej ekológie.

plain

Environmetálne poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo pri výbere lokality pre investičnú činnosť, upozorňujeme na riziká a limity. Odhaľujeme tak riziká včas, čím dosahujeme úsporu nákladov v ďalších častiach prípravy investície.

cup

Environmentálny manažment

Outsourcing environmentálneho manažmentu je zameraný na dohľad nad plnením predpisov v oblasti vodného, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Podľa požiadaviek pripravíme Vašu spoločnosť na zavedenie integrovaného manažérskeho systému.

mac

Environmentálne plánovanie

Spracujeme dokumentáciu ÚSES (Územný systém ekologickej stability) alebo inú krajinno-ekologickú dokumentáciu. Prípravíme mapové prílohy, navrhneme databázový informačný systém s využitím geografických informačných systémov (GIS).

Naše projekty

foto M home1   foto M home2   foto M home3   foto M home4


Distribučná hala DHL

 


Kaufland Podunajské Biskupice

 


Environmentálny audit bývalého
pivovaru Stein

 


Urbanistická štúdia zóny Letisko Bratislava IV. Kvadrant

Vypracovali sme vypracovali štúdiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a zabezpečili je prerokovanie s úradmi, pomohli sme identifikovať riziká projektu. Hala bola kolaudovaná na jeseň v roku 2013.   Vypracovali sme štúdiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a zabezpečili je prerokovanie s úradmi. Predajňa Kaufland bola otvorená v lete roku 2013.   Spracovali sme 2 fázový environmentálny audit prevádzky bývalého pivovaru pre potenciálneho investora, identifikovali a popísali sme potenciálne riziká súvisiace s jeho prestavbou na polyfunkčné územie. Náš podklad slúžil pre rozhodnutie o kúpe a investícii.   V spolupráci s renomovaným írskym partnerom sme vypracovali environmentálnu časť dokumentácie pre urbanistickú štúdiu v dvoch jazykoch. Zúčastnili sme sa prerokovania štúdie. Projekt je v štádiu príprav.

Prečo si objednať práve nás?

 

Načo dávame dôraz?

  • Dôsledne vypracovaný posudok alebo službu, s pomocou ktorej predídete časovým stratám pre prejednávaní,
  • Ušetríte čas za dodatočné štúdie a posudky, ktoré by inak vznikli v prípade nekvalitnej dokumentácie,
  • Odbornú podporu a asistenciu počas celej doby pripomienkovania,
  • Rýchlejšiu a ekonomicky výhodnejšiu realizáciu Vašich potrieb,
  • Možnosť využiť naše skúsenosti, ktoré pochádzajú od pozície spracovateľa dokumentácie ako aj dlhoročného člena komisie životného prostredia pre miestnu samosprávu
 
  • Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi vo zvolenej oblasti,
  • Odhaľujeme riziká projektu včas a informujeme o nich klienta,
  • Dôsledne analyzujeme dotknuté územie, použitú technológiu,
  • Využívame domáce i zahraničné skúsenosti.

Adresa

Sídlo a poštová adresa:
ADONIS CONSULT, s.r.o.
Eisnerova 58/A
Bratislava 841 07

Kancelária:
ADONIS CONSULT
Sekurisova 12
Bratislava 841 02

tel.: +421 904 591 037
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

O nás

Podieľali sme sa na environmentálnom hodnotení významných projektov ako je Južné mesto (Cresco Group), Obytný satelit Kočišské (Mesto Trnava), Letisko M. R. Štefánika IV. BA - Kvadrant (Opera Reform), Logistický a montážny park Lozorno (Cooperate), Administratívna centrála spoločnosti LIDL, Strabag a mnohých ďalších.